Bel ons Offerte Mail ons

Wilt u uw liftbeheer beter regelen en meer grip krijgen op uw onderhoudskosten? Dan kan Astralift u behulpzaam zijn met een oplossing op maat. Het beheer van liften is een complexe materie en vraagt specialistische kennis. Wij zijn in staat om het lift beheer op professionele wijze te regelen en de kosten van onderhoud en vervangingen te beheersen. Astralift is de grootste merkonafhankelijke liftenfirma van Nederland. Wij bouwen langdurige relaties met onze klanten op en zijn gefocust op de gehele levenscyclus van uw lift. Met als resultaat dat wij qua total cost of ownerschip de goedkoopste in de liftenbranche zijn.

Astralift beschikt als toonaangevende, onafhankelijke liftenfirma over de kennis en expertise van geavanceerde lifttechniek, actuele wetgeving over liftinstallaties en de nieuwste innovaties. Wij zorgen voor doelmatig en doelgericht liftbeheer, waarbij u volledig wordt ontzorgd. Wij kunnen na een kosteloze analyse van de liftinstallatie een meerjarenbegroting en meerjarenonderhoudsplanning opstellen en advies geven over het noodzakelijke onderhoudsniveau en wanneer welke onderdelen moeten worden vervangen. U wordt hierdoor niet geconfronteerd met dure reparaties of grootschalige vervangingen.

Wat kunt u verwachten van lift beheer door Astralift?

  • Initiële conditiemeting van de liftinstallaties
  • Meerjarenonderhoudsbegroting en planning
  • Verwerking liftkeuringsrapporten in de meerjarenbegroting
  • Jaarlijkse check van de lifttechnische zaken op locatie
  • Mogelijkheid van prestatiegericht onderhoud
  • Opstellen en uitvoeren van verbeterplannen voor optimaal functioneren van de liften
  • Controle en bewaking van veiligheid, comfort en prestaties van de lift
  • Budgetbewaking, zodat u nooit te veel geld uitgeeft
  • Heldere rapportages over onderhoud, storingen en inzetbaarheid van uw liften

Inefficiënt liftbeheer is een kostenverhogende factor

Liftbeheer is een vak op zich. Als dit niet goed geregeld is, is dit een kostenverhogende factor binnen het totale exploitatiebudget. Liften zijn er in vele soorten, met allerlei constructies, materialen en afmetingen. Verouderde liften met een inefficiënte onderhoudsstaat zijn storingsgevoelig, roepen gevoelens van onveiligheid en ergernis op bij de gebruikers en voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd. Met integraal liftbeheer door Astralift blijft uw lift in puike conditie. De persoonlijke relatie betaalt zich terug!

Een prestatiecontract geeft u volledige zekerheid

Astralift heeft servicecontracten op maat, waarmee u als beheerder of eigenaar inzicht krijgt in de te verwachten kosten op korte en lange termijn. U weet welke onderhoudskosten u kunt incalculeren en kunt daar uw budgetten op afstemmen. Wilt u volledige zekerheid dat de gebudgetteerde kosten overeenkomen met de daadwerkelijke kosten van liftonderhoud? U kunt bij Astralift een prestatiecontract afsluiten, waar alle noodzakelijke investeringen in worden vastgelegd. Er zijn geen bijkomende kosten als storingskosten of kosten van dure reparaties, tenzij er sprake is van onjuist gebruik of vandalisme.

Astralift houdt van heldere en plezierige communicatie en staat voor originele liftoplossingen. Dit maakt het voor u gemakkelijker om de juiste keuzes te maken over investeringen in uw liftinstallaties. VvE-besturen kunnen hierdoor duidelijk verslag uitbrengen aan hun leden.

Wilt u meer weten over het liftbeheer aan Astralift? Bel ons op (079 – 33 00 690) of vraag meer informatie aan via het contactformulier op onze website. Wij helpen u snel, vanuit de gedachte: Going up! Together.

Copyright © 2021 Astralift. All rights reserved