Bel ons Offerte Mail ons

De belangrijkste onderdelen bij het beheren van een of meerdere liften zijn de kosten voor onderhoud-, reparatie en/of moderniseringskosten. Het is lastig vast te stellen wat de kosten zijn voor het operationeel houden van de installatie(s). Daar spelen financiële afwegingen voor vervangingseisen en moderniseringseisen en veranderende wettelijke verplichtingen ook een rol. Het is daarom belangrijk om inzicht te krijgen in de staat van onderhoud van uw installatie(s) om een duidelijk beeld te krijgen op concrete vragen zoals; hoe wordt stilstand van de lift voorkomen, welke garanties zijn er betreffende de bedrijfszekerheid en welke kosten zijn aanvaardbaar. Om dit te kunnen bepalen is er een geronommeerde werkwijze opgesteld die is vastgelegd in de norm NEN 2767. Aan de hand hiervan ontstaat er bij een onderhoudsinspectie een goed overzicht van alle aspecten die bij het onderhoud een rol spelen en is het mogelijk de liften goed te beheren en stilstand tot een minimum te beperken.

 

De conditiemeting conform de NEN 2767 wordt onderscheiden in 4 vakgebieden namelijk;

 

Voorzieningen van bouwkundige-, elektrotechnische-, werktuigbouwkundige- of transporttechnische aard, zoals liftinstallaties. Deze meting kan periodiek worden herhaald en vanaf elk moment worden ingezet. Hiermee wordt bijvoorbeeld gecontroleerd of met dit onderhoudsbeleid de gestelde doelstellingen worden bereikt. Alle belangrijke installaties en bouwdelen worden geïnspecteerd en voorzien van een code (NLsfb-code). Afhankelijk van de eventuele gebreken wordt per installatie of bouwdeel een onderhoudsconditie berekend. Dit wordt uitgedrukt met een getal oplopend van 1 (uitstekend) tot 6 (zeer slecht).

 

Een gebrek wordt bepaald volgens omschrijvingen waarvan de meeste zijn vastgelegd in de standaard gebrekenlijst van de NEN 2767, deel 2. Deze methode zorgt voor een goede inspectiebeoordeling en vormt een solide basis voor het opzetten van een meerjaren begroting (MJOB).

 

De opzet van de rapportage van het onderhoudssysteem is daarbij onafhankelijk van de gevolgde methode, zodat deze door de opdrachtgever kan worden bepaald. Hiermee wordt het mogelijk dit nauw aan te laten sluiten op systemen die het dagelijkse beheer van uw liftinstallaties verzorgen.

 

Astralift kan voor u op deze wijze inzichtelijk maken wat de staat van uw installaties is en naar aanleiding hiervan een en meerjarenbegroting opstellen. De staat van de lift wordt als basis gebruikt voor deze begroting. Wanneer we de meerjaren begroting aan uw presenteren is het mogelijk ons inspectierapport inclusief foto’s aan u te presenteren, waarin de staat van de diverse onderdelen van uw liften visueel wordt gemaakt. Bent u geïnteresseerd in een conditierapport van uw installaties? Aarzel niet om vrijblijvend contact met ons op te nemen, hetzij telefonisch (079 – 33 00 690) dan wel door het contactformulier op onze website in te vullen en te verzenden. U krijgt van ons zo snel mogelijk een reactie.

Copyright © 2021 Astralift. All rights reserved