Bel ons Offerte Mail ons

Voor 2016 heeft Astralift de indexering voor servicecontracten vastgesteld op 1,8%. Dit percentage is gebaseerd op de SBI 2008 24-30,33 Metalektro, welke de CAO verhoging in de Metalektro branche weergeeft.

Voorgaande jaren zijn de onderhoudsprijzen geïndexeerd volgens de gemiddelde cijfers van het CBS (Indexcijfers 01-93 totaal SBI en 27-35 metaal/elektrotechnische industrie) en de voor dat jaar vastgelegde CAO verhoging voor onze sector. Sinds december 2014 publiceert het CBS de indexcijfers 01-93 en 27-35 niet meer. Wij hebben daarom besloten om de indexering vanaf 2016 te baseren op de SBI 2008 24-30,33 Metalektro.

Aangezien de huidige CAO Metalektro is afgelopen in april 2015 en er tot op heden geen nieuwe CAO is overeengekomen, zijn we uitgegaan van de cijfers van april 2015. Het indexeringscijfer van april 2015 ten opzichte van een jaar eerder is 1,8%

Via onderstaande link kunt u direct via de website van het CBS de opbouw van bovengenoemde indexcijfer terugvinden

Bekijk de indexcijfers

Copyright © 2021 Astralift. All rights reserved