Bel ons Offerte Mail ons

Een prestatieovereenkomst is de meest uitgebreide vorm van een serviceovereenkomst waarbij je als opdrachtgever voor een aantal jaar je servicekosten volledig gebudgetteerd met ons vastlegt. De overeenkomst bestaat uit een preventief- en correctief onderhoudsdeel en planmatige werkzaamheden. Daarnaast worden prestatie-eisen vastgelegd. Een prestatieovereenkomst is overeen te komen vanaf 15 liften. 

Betrouwbaar

Kwaliteit

Snelle service

Van Nederlandse bodem

Preventief onderhoudsdeel

Vooraf geplande onderhoudsbeurten en keuringen, hiervoor wordt een vast bedrag per jaar afgesproken.

 

 

Planmatige werkzaamheden

Astralift maakt voor een periode van bijvoorbeeld 5 jaar een meerjarenbegroting met de verwachte te vervangen onderdelen per liftinstallatie. Deze MJOB maken wij op zonder extra kosten en is onderdeel van de overeenkomst. Deze MJOB bespreken we dan met u of eventueel door u aangewezen adviseur om de MJOB toe te lichten en eventueel te verbeteren of aan te passen.

Doordat zowel u als klant als Astralift zich commiteerd aan al deze 3 onderdelen van het contract heeft u geen onvoorziene verdere kosten en heeft uw volledige zekerheid over de kosten van de liften voor een vaste periode

 

 

Correctief onderhoudsdeel

Een liftinstallatie is techniek en daarvan weten we dat er altijd een ongeplande situatie kan zijn dat een onderdeel defect geraakt. De situatie dat een installatie goed wordt onderhouden, en er geregeld preventief slijtageonderdelen door middel van de planmatige werkzaamheden worden vervangen zullen storingen minimaal zijn, maar kunnen nog steeds voorkomen. De kosten voor het correctief onderhoud zijn onderdeel van de prestatieovereenkomst.

 

 

Prestatie-eisen

Astralift monitort en maakt per maand een rapportage met de KPI’s en stuurt bij, waar nodig. Onze ervaring is dat grote portefeuilles navenant grote hoeveelheden geven aan data waar doorheen geworsteld moet worden. Naast de “standaard” rapportages kunnen wij daarom een management-rapportage verstrekken waar specifiek op ingezoomd wordt op installaties die aandacht behoeven of er qua KPI’s op uitspringen. In de prestatieovereenkomst ligt vast te leggen welke prestaties moeten worden gehaald.

Wilt u meer informatie over een prestatieovereenkomst? Bel ons en maak een afspraak.

Copyright © 2021 Astralift. All rights reserved